michelvanlin.nl
 
Start Informatie Fotoalbum Links Contact


 
112 & weer
Aanpassingen
Bechterew Reuma
Caberg
Crohn & IBD
Familie & Vrienden
Gehandicapten
Treintjes
Overige
Interesante Links voor Gehandicapten & Chronisch zieken
 
Gehandicapten en Chronisch zieken
 
Ango
De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken.

Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten
Het CAK-BZ heeft als doel haar wettelijke AWBZ-taken zo doelmatig mogelijk uit te voeren. Als zelfstandige privaatrechtelijke organisatie werkt het CAK nauw samen met alle partijen binnen het AWBZ-zorgveld. Het CAK neemt een centrale positie in binnen de zorgwereld als het gaat om het beheren van financiŽle- en administratieve processen en het onderhouden van contacten met de afnemers van zorg.

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland CG Raad
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.
Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.
Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad.

Chronischziek.nl
Initiatiefnemers: De Week van de Chronisch Zieken is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties van patiŽnten, mantelzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden, onderzoekers, werkgevers, werknemers, en arbeidsdeskundigen en -bemiddelaars.
Doel: De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken.

ConsuMed
Deze website bevat onafhankelijke informatie over 6.320 medicijnen in Nederland en BelgiŽ. De medicijnen zijn gekoppeld aan 1.629 ziekten of klachten.

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland geeft voorlichting over beide ziektes. Ze verstrekt folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal aan artsen, ziekenhuizen, leden van de vereniging en iedereen die meer wil weten over IBD (de afkorting IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, de Engelse term voor inflammatoire darmziekte).

CVA vereniging
De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) hebben gehad of die iemand in hun naaste omgeving hebben die door een beroerte is getroffen.

Diabetesfonds
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint met onderzoek.

Diabetesvereniging
U bent bij de arts geweest en heeft de diagnose 'diabetes'. De arts geeft veel informatie, maar door de schok hoort u maar de helft. Op deze website vindt u alle informatie die u nodig heeft. Voor niet-leden bestaat de website uit basisinformatie. Natuurlijk is hier ook veel informatie te vinden voor mensen die al lange(re) tijd diabetes hebben.

Diabetesvoordeel 
Diabetesvoordeel is een jonge Nederlandse leverancier van diabetes hulpmiddelen. Zij hanteren veel lagere prijzen dan tot nog toe gebruikelijk.

DIEP
Diabetes Interactief Educatie Programma
De site voor mensen met type 2 diabetes en hun zorgverleners. DIEP biedt deskundige informatie en ondersteuning bij uw diabetes-zelfmanagement.

Duchenne
Op deze website met informatie over de ziekte van Duchenne, het wetenschappelijk onderzoek en de activiteiten van het Duchenne Parent Project.

Envida
Envida, voor alle zorg bij u thuis
Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico. Dan is alleen de allerbeste zorg goed genoeg. U kiest voor de professionaliteit, ervaring en kwaliteit van Envida.

Geneesmiddelenrepertorium
Het geneesmiddelenrepertorium is een overzicht van het door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten (IB1 teksten) van farmaceutische specialitťs.

gezondheidsplein.nl
Alles over gezondheid op internet overzichtelijk bij elkaar gebracht. Je kunt hier terecht voor een deskundig advies, een handige tip of voor het uitwisselen van ervaringen met anderen.

G.G.D.
Op deze website kunt u lezen waar GGD Nederland, vereniging voor GGD'en voor staat.

G.O.M.
Informatie over de Gehandicapten Organisatie Meerssen.

Leefwijzer.nl
Leefwijzer is de site van en voor mensen met een handicap of een chronische aandoening.

MEE
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd

Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting wil ziekten in het maag-, lever- en darmstelsel voor-komen en bestrijden. Daarom financiert de Maag Lever Darm Stichting onderzoek, geeft zij voorlichting en biedt zij zorg en ondersteuning aan patiŽnten, betrokkenen en hun organisaties.

Medic info
TWA Medic Info bv is een samenwerkingsverband tussen bedrijven met gevestigde namen als CZ, VGZ, Thebe en TWA Group Ltd. Deze bedrijven constateerden dat er in de gezondheidszorg een aantal trends speelt die het centraal stellen van de klant in de hand werken. TWA Medic Info bv biedt bedrijven en organisaties producten en diensten om consumenten te voorzien van goede en betrouwbare informatie op het gebied van gezondheid en lifestyle.

M.G.S.
Informatie over de Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
De Nederlands PatiŽnten Consumenten Federatie is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiŽnten. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg).

Steffie
Ik ben Steffie en ik leg je op een makkelijke manier uit hoe dingen werken. Bijvoorbeeld Internet, e-mailen, bankzaken, veilig online en OV-chipkaart.

Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) verleent kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening aan lichamelijk en meervoudig gehandicapte mensen in heel Limburg. SGL is een moderne en vooruitstrevende organisatie die een actief zorgvernieuwend beleid voert. Vanzelfsprekend vormen de cliŽnten de spil in het gehele zorgproces.

Stichting Hart voor Zorg & Welzijn Limburg
Hart voor Zorg en Welzijn is er voor hulpbehoevende ouderen, volwassenen en jongeren die aandacht en menselijkheid belangrijk vinden. Aandacht en menselijkheid zijn ook de woorden die kenmerkend zijn voor onze dienstverlening.

UWV
UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

ziekenhuis.nl
 
 
Ziekenhuizen in Limburg
 
Maastricht UMC+
Zuyderland Medisch Centrum Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Sittard-Geleen
Laurentius Ziekenhuis Roermond
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
 
Ziekenhuis Oost-Limburg  Genk - Lanaken
 
 
Slechtziende en visueel gehandicapten
 
Mike's links voor slechtziende en visueel gehandicapten
 

112 & weer | Aanpassingen | Bechterew Reuma | Caberg | Crohn & IBD | Familie & Vrienden | Gehandicapten | Treintjes | Overige
Start | Informatie | Fotoalbum | Links | Contact
 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 03-01-2019